Geschiedenis

 

Hoe het allemaal begon.

In augustus 1850 werd de Zaanlandsche Zel en roeivereeniging (ZZRV) opgericht, de voorloper van de huidige ZZV.

 

ZZV oud

 

30 juli 1882

Oprichting van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging ten huize van de heer C. Tip te Westzaan.

 

1890

ZZV behoort met 6 andere watersportverenigingen tot de oprichters van de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportverenigingen, het huidige Koninklijk Nederlands Watersportverbond.

 

1897

De ZZV bestaat 15 jaar en dat wordt uitbundig gevierd met de Czaar Peterfeesten.

 

1903

Eerste zeilwedstrijden op het Alkmaardermeer.

 

1909

ZZV klasse wordt als nationale klasse erkend

 

1922

Viering van het veertig jarig bestaan

 

1924

Eerste jaar waarin nationale wedstrijden op het Alkmaardermeer tot vaste traditie worden verheven.

 

1928

Opening van de jachthaven aan de Havenstraat te Zaandam

 

1932

Binnen de vereniging vindt een afsplitsing plaats van groep zeilers die zich verenigen tot Zeilvereeniging de Onderlinge (ZO) met een eigen clubgebouw aan de Poel.

 

1935

Oprichting van de roeiafdeling op initiatief van dhr Keijzer, dhr. Oosterveld en oud voorzitter J.H. van de Stadt, de jollenloods aan de Havenstraat werd gebruikt om de roeiboten te stallen.

 

1942

Viering van het 60-jarig bestaan

 

1946

Wedstrijden op het Alkmaardermeer worden voor het eerst georganiseerd in samenwerking met Zeilvereeniging de Onderlinge en Zeil-en Watersportvereniging Uitgeest. Het Alkmaardermeer Comite (AMC, het latere CAM) wordt opgericht.

 

1957

Viering van het 75 jarig bestaan met o.a. nationale zeilwedstrijden op het IJsselmeer en een waterfestijn op de Voorzaan.

 

1965

Afschaffing van de ballotage bij de ledenwerving, in hetzelfde jaar wordt eiland De Nes eigendom van de ZZV

 

1969

Opening van de jachthaven in West-Knollendam door burgemeester M.J. Hille van Wormerveer.

 

1973

Eerste verenigingstochten naar Terschelling

 

1975

Opening van de nieuwe roeiloods en ’t Komboffie aan de Havenstraat door wethouder T. Van Dam.

 

1982

Viering 100-jarig bestaan met o.a. nationale zeilwedstrijden op het IJsselmeer, de Tullarace, een ronde en platbodem reunie op de Zaan bij de Zaanse Schans en een feestweekend op het Alkmaardermeer

 

1994

Viering van het 25-jarig bestaan van de jachthaven West-Knollendam.

 

1997

Reorganisatie van de verenigingsstructuur. De vereniging telt drie afdelingen: de zeil-en motorbootafdeling, de roeiafdeling en de jachthavenafdeling.

 

2001

Eerste steenlegging van clubgebouw ’t Oppertje in de jachthaven West-Knollendam door erelid Piet Mars

 

2007

ZZV bestaat 125 jaar en dat wordt gevierd met een roeitocht van Zaandam naar Medemblik en een zeilwedstrijd op het IJsselmeer en een diner in Kasteel Radboud te Medemblik. Ook verschijnt er een jubileumuitgave over de geschiedenis van de ZZV