Skip to main content

PRIVACY VERKLARING

De Zaanlandsche Zeil Vereeniging, afgekort ZZV, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Zaanlandsche Zeil Vereeniging verstrekt.
Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan voorzitter@zzv-watersport.nl (Algemeen Bestuur).
De Zaanlandsche Zeil Vereeniging kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Bij het invullen van een contactformulier:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres

Bij het aangaan van het lidmaatschap:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adres gegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres
– Uw geboortedatum
– Roeibevoegdheid (indien van toepassing)
– Ingangsdatum lidmaatschap

Bij het aangaan van een stallingsovereenkomst:
– Bootgegevens waaronder bootnaam, afmetingen, gewicht, diepgang, type boot (zeil-, motor, op trailer, jol/bijboot)
– Verzekeringsgegevens (o.a. maatschappij, polisnummer)
– Ligplaatsgegevens en soort stalling per seizoen

Bij het verstrekken en gebruik van een “druppel” voor toegang tot Jachthaven Westknollendam:
– Bij verstrekking van een z.g. druppel worden in het toegangssysteem (Digi) de NAW gegevens ingevoerd
– Bij gebruik van de “druppel” tijden van aankomst respectievelijk vertrek geregistreerd.

Bij het aangaan van een overeenkomst of opdracht met leveranciers en dienstverleners:
– Uw Bedrijfsnaam en voor- en achternaam contactpersoon
– Uw adres gegevens
– Uw telefoon- en Faxnummer(s)
– Uw e-mailadres en websiteadres
– Uw bedrijfsgegevens (KvK, BTWnr) en bankgegevens (IBAN, BIC)

Tot slot worden bankgegevens van transacties tussen de ZZV en derden vermeld in de van onze bank verstrekte overzichten en opgenomen in het (bank-)relatiebestand.

WAAROM DE ZAANLANDSCHE ZEIL VEREENIGING GEGEVENS NODIG HEEFT

De Zaanlandsche Zeil Vereeniging verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen in het geval wij u willen bereiken (o.a. bij schades, calamiteiten en financiële verplichtingen) of als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan de Zaanlandsche Zeil Vereeniging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.
De Zaanlandsche Zeil Vereeniging verwerkt uw bootgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als er bijzonderheden aan uw boot in onze jachthaven zouden zijn en voor het bepalen van de optimale indeling van de jachthaven.

HOE LANG DE ZAANLANDSCHE ZEIL VEREENIGING GEGEVENS BEWAART

De Zaanlandsche Zeil Vereeniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Zaanlandsche Zeil Vereeniging verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, aanmelding bij een bij NOC/NSF aangesloten sportbond of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor het beheer en inzage van gegevens is een matrix opgesteld welke door alle functionarissen binnen de Zaanlandsche Zeil Vereeniging wordt gehanteerd. Inzage geschiedt na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Zaanlandsche Zeil Vereeniging gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, verwijderen of af te schermen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@zzv-watersport.nl U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, dan zal de ZZV deze verwijdering doorgeven aan andere organisaties die betreffende gegevens van de ZZV hebben ontvangen. De Zaanlandsche Zeil Vereeniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

MINDERJARIGEN

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

BEVEILIGEN

de Zaanlandsche Zeil Vereeniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Zaanlandsche Zeil Vereeniging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Zaanlandsche Zeil Vereeniging op via administratie@zzv-watersport.nl.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de ZZV. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De ZZV raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
www.zzv-watersport.nl is de officiële website van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging. Op een website van de ZZV wordt uitdrukkelijk verwezen naar deze Privacyverklaring.

WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID

De Zaanlandsche Zeil Vereeniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De ZZV raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de ZZV er alles aan doen u per e-mail en via websites te informeren.
Bij een wijziging van de Privacyverklaring of hieraan gerelateerde documenten wordt de datum en revisienummer van het betreffende document bijgewerkt.

KLACHT OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht of opmerking heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Het privacy beleid van onze vereniging (ZZV) wordt beheerd door de voorzitters van respectievelijk Algemeen Bestuur, de afdeling Zeil & Motorboot en de afdeling Roeien.

De Zaanlandsche Zeil Vereeniging is als volgt te bereiken:
Postadres: Bestuur Zaanlandsche Zeil Vereeniging
Piet Kuiperlaan 53, 1525 PK Westknollendam
Vestigingsadres: Piet Kuiperlaan 53, 1525 PK, Westknollendam
Havenstraat 70A, 1506 PK, Zaandam
Inschrijvingsnummer
handelsregister KvK: 40617144 (Kamer van Koophandel voor Amsterdam)
Telefoon: 075-6287934 (Zeil & Motorboot / Jachthaven)
075-6164853 (Roeien)
E-mailadres: voorzitter@zzv-watersport.nl (Algemeen Bestuur)

voor overige contactpersonen zie website : www.zzv-watersport.nl

ZZV Privacy verklaring Versie 0.4 d.d. 24 mei 2018