Onze vereniging heeft 6 ergometers, 1 ergometer is in langdurige bruikleen gesteld door een lid en doet daarom niet mee in de verloting.

De ergometerverloting heeft plaatsgevonden op maandagavond 6 april 2020 ter huize van uw voorzitter.

De verloting is integraal opgenomen en is terug te zien via: https://youtu.be/b1NNbzCWqvE

De uitslag is als volgt:

  1. Maarten Brouwer
  2. Karel de Groot
  3. Leon van der Laan
  4. Hans Ottervanger
  5. Rein-Willem Gloudemans

Wij vragen aan de winnaars op bij het niet gebruiken van de ergometers (het kan nog wel eens tegenvallen) de ergometers terug te brengen naar de vereniging, dan kunnen ze naar de reservelijst:

  1. Sara van der Linde
  2. Jan Bruin
  3. Iris Cedee
  4. Bente Tip
  5. Fred Reinders.