In verband met de meest recente adviezen aan sportclubs over maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona virus, heeft het bestuur besloten dat er een verbod geldt om gebruik te maken van de kleedkamers, douches en komboffie. Deze maatregel geldt per direct en is voorlopig. Het kan zijn dat het bestuur alsnog vanwege wijzigende omstandigheden tot algehele sluiting moet overgaan. In het weekend van 14 en 15 maart zal er geen instructie en/of begeleiding zijn. Of er in het weekend van 21 en 22 maart geroeid wordt met instructie en/of begeleiding, zal via de website worden gecommuniceerd. Onze leden die zelfstandig toegang hebben tot het gebouw mogen wel gewoon roeien, wij laten dit aan de eigen verantwoordelijkheid over. Wij verzoeken onze leden met ziekteverschijnselen zoals koorts of hoesten thuis te blijven.

De volgende evenementen gaan helaas NIET door:

  • Eten na de Head of the River van 22 maart
  • Ergometerwedstrijden van 25 maart
  • Lezing over de Palingaak van 29 maart

Er zal later worden besloten of de ledenvergadering van 1 april doorgang zal vinden of op een andere datum wordt georganiseerd.

Het roeibestuur