Vanaf aanstaande woensdagavond 13 mei kunnen we weer gaan roeien in éénpersoonsboten. Dit kan echter alleen onder voorwaarden.We zullen nog niet starten met het roeien in meermansboten. Uitzondering hierop zijn huisgenoten, zij kunnen tijdens de openstelling van de vereniging wel gebruik maken van de C2 en Dubbel-2 boten.

Maandagavond 11 mei vanaf 20.00 uur, zal het mogelijk zijn om via de leden-pagina van onze website een boot af te schrijven.

Het kabinet heeft besloten om het (buiten)sporten in verenigingsverband voor iedereen per 11 mei weer onder voorwaarden toe te staan. Deze voorwaarden staan in de noodverordening van de Veiligheidsregio’s die de adviezen van het RIVM volgen. Daarnaast hebben het NOC-NSF en de KNRB een leidraad opgesteld hoe deze regels voor sportverenigingen gevolgd kunnen worden. Deze voorwaarden zijn niet vrijblijvend en de Veiligheidsregio ziet toe op de naleving daarvan. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van de protocollen.

Daarom hebben wij, als bestuur, besloten hoe wij deze regels gaan toepassen. In dit stuk staan de voorwaarden en op welke manier wij die gaan naleven. Het stuk is verdeeld in algemene regels volgens de adviezen van het RIVM en de specifieke regels zoals wij die op de vereniging toepassen.

De regels komen mogelijk wat streng over, maar wij als vereniging hebben de verantwoordelijkheid dat niemand tijdens het roeien bij ZZV kans heeft om het virus op te lopen. Wij gaan er daarom dan ook van uit dat iedereen zijn medewerking hieraan verleent.

De nieuwe regels kennen onderstaande aspecten en zullen in de rest van deze nieuwsbrief worden toegelicht

Roeien in meerpersoonsboten
Het afschrijven van een boot, via de website, voordat je naar de vereniging komt
De rol van de Corona-coördinator
Hygiëne en algemene regels
Protocol voor de roeier
Communicatie

Roeien in meerpersoonsboten
Aan het roeien in meermansboten heeft de KNRB aanvullende voorwaarden gesteld. Het is ons momenteel niet 100% duidelijk of deze regels gelden voor alleen wedstrijdroeiers of ook voor alle roeiers. Wij zullen dit navragen bij de KNRB. Ook zullen wij in de gaten houden wat de andere roeiverenigingen doen. Totdat hier meer duidelijkheid over is wordt er dus niet in meermansboten geroeid.

Voor huisgenoten ligt dit anders, zij worden in het protocol apart genoemd en mogen wel samen roeien. Daarom stellen we hiervoor onze C2 en Dubbel-2 boten beschikbaar.

Het is belangrijk om alvast het volgende te beseffen. Indien we met meermansboten gaan roeien, dan zullen we dat moeten doen in vaste ploegen. Dit betekent dat we vooraf een goed overzicht moeten hebben, zodat we niet, in alle haast, een onomkeerbare en ongewenste situatie creëren. We zullen via de coaches vragen om in kaart te brengen hoe deze vaste ploegen eruit kunnen komen te zien zodat we ons hierop kunnen voorbereiden.

Ter info het onderdeel over meerpersoonsboten uit het protocol zoals dat door de KNRB op 9 mei is gepubliceerd.
 De KNRB heeft een protocol voor meerpersoonsboten ontwikkeld en daarover medisch advies ingewonnen. Onder een aantal strikte voorwaarden acht de KNRB het vanaf 11 mei aanstaande verantwoord om in tweeën en vieren te trainen. Voor het trainen in achten voeren we nog overleg.
Voor roeiers van 19 jaar en ouder vinden wij het verantwoord om te roeien in (gestuurde) meerpersoonsboten van twee of vier roeiers onder de voorwaarden
(1) dat de vereniging voorafgaand aan de training uitdrukkelijk nagaat dat geen van de roeiers of begeleiders ziekteverschijnselen vertonen en
(2) dat uitsluitend geroeid wordt in vaste ploegen (en bij voorkeur op vaste plaatsen).
 NB: deze aanvullende maatregelen worden voldoende geacht om het eventuele extra risico te beperken dat ontstaat doordat de norm van 1,5m niet strikt kan worden gehandhaafd in meerpersoonsboten (de afstand tussen twee roeiplekken in ca 1,35-1,40m). Voorts wordt aangeraden om te focussen op techniek en trainingen met een lagere intensiteit en hierbij de hygiëne-adviezen te volgen zoals beschreven in bijlage twee van het protocol Roeien OTC De Bosbaan

Met name de laatste zinsnede met betrekking tot bijlage 2 roept vragen op; als wij dit protocol moeten volgen dan moet iedereen 7 uur slapen.

Afschrijven van boten

Je mag alleen op de jachthaven komen om te roeien. Voordat je komt roeien moet je een boot afschrijven via de besloten leden-pagina van onze website. Hierop is ook een overzicht van de reeds afgeschreven boten te vinden.We schrijven per boot/boottype af in tijdblokken. Buiten deze tijdblokken wordt er niet geroeid. Op ieder tijdblok is een corona-coördinator aanwezig.

Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk ruimte beschikbaar blijft voor het in- en uitstappen, hebben we het roeien ingedeeld in tijdblokken. We kunnen deze blokken later uitbreiden.Je kunt boten vanaf 1 week van te voren afschrijven. We willen jullie vragen om 1 boot per keer af te schrijven zodat alle leden de kans hebben om gebruik te maken van onze vloot. Indien 24 uur van te voren een boot nog niet is afgeschreven dan kun je een extra tijdblok afschrijven.

Tijdblokken voor de skiffs + Coco’s

Woensdag                19.00 – 20.30 uur                  Hans van Ruler

Zaterdag                   09.00 – 10.30 uur                  Laurens de Wit

Zondag                      09.00 – 10.30 uur                  Hans van Ruler

Zondag                      10.30 – 12.00 uur                  Richard Hietberg

C2 en Dubbel-twee materiaal

C2 en dubbel-twee boten mogen alleen worden afgeschreven door huisgenoten onder het e-mailadres van 1 lid. Onder deze naam wordt dan ook de voornaam van de andere roeier geschreven.De bloktijden zijn gelijk aan de tijden van de skiffs. Indien dit te druk wordt dan zullen we de tijden aanpassen.

Jeugdroeien

Zondag                     12.00 – 13.30 uur                  Caroline de Vries

Dit is het initiële schema.

Het actuele schema zal worden gepubliceerd op de website onder de leden-pagina.

Corona-coördinator (de Coco)

Op ieder tijdblok waarop geroeid wordt moet een Corona-coördinator (de Coco) aanwezig zijn. Coco’s zijn in ieder geval alle bestuursleden. Het is mogelijk dat het bestuur extra Coco’s aanstelt.

●      De Coco moet herkenbaar zijn aan een geel hesje (deze liggen in de loods)

●      De Coco heeft een sleutel van de loods

●      De Coco betreedt als eerste de loods

●      De Coco zorgt ervoor dat de roeiers zich houden aan het protocol (zie later in deze nieuwsbrief)

●      De Coco gaat als laatste roeier van het blok roeien en sluit vlak daarvoor de loods en het toegangshek van de vereniging af

●      De Coco komt als eerste roeier weer terug aan het vlot en opent de loods en het toegangshek van de vereniging

●      De Coco ziet er op toe dat de roeiers bij uitstappen zich houden aan het protocol met speciale aandacht voor de Hygiëne maatregelen

●      De Coco koppelt onmiddellijk terug aan de voorzitter indien zaken niet goed zijn gegaan

●      Er is 1 keer per week, op maandagavond 20.00 uur, overleg met de voorzitter over de afgelopen week

Hygiëne- en algemene regels

Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand en we houden ons aan de algemene regels van de RIVM.

●      Was je handen bij binnenkomst zorgvuldig met desinfecterende gel en/of water en zeep.

●      Houd altijd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.

●      Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

●      Kom niet naar de vereniging als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

●      Kom niet naar de vereniging als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

●      Kom niet naar de vereniging als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus.

●      Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,hoesten, benauwdheid of koorts.

●      Ook ouders van kinderen mogen het gebouw niet binnen, zet uw kind daarom bij de deur af.

●      Omdat de kleedkamers en douches niet gebruikt kunnen worden, komt iedereen in roeikleren naar de vereniging.

●      Alleen als iemand is omgeslagen kan gebruik worden gemaakt van de douches en kleedkamers.

●      Maak zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten.

●      In en om het gebouw zijn richtingspijlen en andere aanwijzingen aangebracht, volg deze ook.

●      Kom kort voordat je een boot hebt afgeschreven zodat je niet lang hoeft te wachten om je boot naar buiten te brengen.

●      Vraag iemand om het puntje van de skiff te tillen. Gezien de lengte van een skiff is er voldoende afstand.

●      Per vlot mogen er aan iedere kant 2 skiffs liggen. Leg de boten aan hetzelfde vlot zodanig neer dat er altijd meer dan 1,50 meter afstand tussen de personen is.

●      Per vlot mogen er aan iedere kant 1 C-Boot liggen. Leg de boten aan hetzelfde vlot zodanig neer dat er altijd meer dan 1,50 meter afstand tussen de personen is.

●      Als de vlotten bezet zijn dan moet je je opstellen in wachtvakken bij de loods aan de kant van de Havenstraat. Deze wachtvakken zijn gemarkeerd.

●      Vertrek zo snel mogelijk, zodat anderen ook hun boot in het water kunnen leggen. Stellen van de voetborden graag op het water, zeker als andere leden staan te wachten. Laat daarom de ervaren roeiers voorgaan, zij kunnen stellen op het water.

●      Kom op tijd terug zodat de boot op tijd kan worden overgenomen (als de boot is afgeschreven).

●      Als de boot wordt overgenomen, maak dan eerst het bankje, de boorden waar je de boot hebt vastgepakt, de schoenen en de riemen schoon met desinfecterende vloeistof. Dit is in de loods aanwezig.

●      Was je handen na het roeien zorgvuldig met desinfecterende gel en/of water en zeep.

●      Blijf niet op de vereniging hangen maar ga meteen naar huis.

●      Het Komboffie is gesloten, de trap naar boven kan niet gebruikt worden.

●      Kom alleen naar de vereniging als je een boot hebt afgeschreven, het is niet toegestaan ‘voor de gezelligheid even langs te komen’.

●      Ergometeren is niet toegestaan (de ergometers staan overigens nog bij een aantal leden thuis).

Protocol/stappen voor de roeier

1.     Schrijf een boot af via de website voordat je naar de vereniging komt.

2.     Houd bij het afschrijven van de boot rekening met je bevoegdheid.

3.     Je mag één boot 7 dagen van te voren afschrijven en verder mag je vanaf 24 uur van te voren iedere boot afschrijven.

4.     Lees voordat je naar de vereniging komt nogmaals de Hygiëne- en algemene regels.

5.     Kleed je thuis om. Neem een extra jas mee omdat je na de training bezweet kunt zijn en niet mag douchen.

6.     Vul thuis je Bidon.

7.     Ga thuis naar het toilet.

8.     Meld jezelf bij aankomst bij de Coco.

9.     Volg altijd de aanwijzingen van de Coco op.

10.  Ga na of er genoeg ruimte aan het vlot is.Als dit niet het geval is, wacht dan in de wachtvakken langs de loods.

11.  Vertrek zo snel mogelijk van het vlot, en indien je dit beheerst, stel het voetbord op het water zodat je ruimte vrijmaakt voor anderen.

12.  Als je terugkomt en de vlotten zijn bezet, wacht dan op het water.

13.  Reinig de boot op de schragen die klaarstaan op het vlot (?).

14.  Leg de boot terug als deze niet wordt overgenomen.

15.  Blijf niet op de vereniging hangen maar ga meteen naar huis.

Communicatie

●      Deze regels worden aan alle leden toegestuurd per e-mail.

●      De regels worden ook gepubliceerd op de website van de vereniging.

●      Op de website worden ook de protocollen van de gemeente Zaanstad en de KNRB gepubliceerd.

●      Op de website voor leden komt een overzicht van de tijdblokken en de Corona-coördinatoren.

●      Op de website voor leden kun je boten afschrijven. Het wachtwoord voor deze besloten website is eerder verstuurd in de nieuwsbrief van maart 2020.

●      Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan de gemeente Zaanstad. Aanspreekpunt voor de gemeente Zaanstad is de voorzitter van ZZV-afdeling roeien: Tony Bervoets (voorzitter.roeien@zzv-watersport.nl)

 Namens het bestuur ZZV-roeien, Tony Bervoets