Vanaf 16 maart

Geweldig nieuws! Naast de skiffs mogen we ook weer met een C4 of een gladde 4 vanaf 16 maart het water op, met in acht neming van onderstaande regels. We hebben hierover het volgende afgesproken met de Gemeente Zaanstad:

  1. Voor gestuurde boten geldt dat er niet meer dan 4 personen per boot plaats nemen, waarbij de roeiplek tegenover de stuur niet wordt bezet. Hiermee voorkomen we dat stuur en slag in elkaars gezicht ademen. De afstand tussen roeier en stuur wordt hierdoor opgerekt naar 2,8 meter
    1. Bovenstaande regel is niet nodig indien slag en stuur uit hetzelfde huishouden komen
  2. Voor ongestuurde nummers geldt dat er maximaal 4 personen per boot plaats nemen.
  3. We hanteren een afschrijfsysteem waarin alle roeiers zich van te voren moeten melden. Het afschrijfsysteem is via onze website in te zien.
  4. We hanteren een tijdsblokken systeem waarmee we voorkomen dat er meer dan 4 ploegen tegelijkertijd van het vlot vertrekken
  5. We hanteren het corona protocol  dat in het voorjaar van 2020 is ontworpen voor onze vereniging. Dit protocol staat op onze website. Het protocol sluit aan bij het door u gepubliceerde “Protocol Verantwoord Sporten in Zaanstad”.
  6. Op de drukkere verenigingsuren is een CoCo aanwezig (zie website*)

De website zal uiterlijk maandagavond 15 maart zijn aangepast naar de nieuwe maatregelen.