Skip to main content

Alle roei-activiteiten zijn weer mogelijk vanaf zaterdag 5 juni

De versoepelingen die het kabinet op vrijdag 28 mei heeft aangekondigd voor het buiten sporten betekent voor onze vereniging dat we weer met alle boten het water op mogen met volledige bezetting. Dus ook in een 8. Verder mogen we ook weer gebruik maken van de douches. De ergometers en spinfietsen mogen ook weer binnen worden gebruikt.

We blijven gebruik maken van het afschrijfsysteem via de afschrijfpagina, voor leden.

Let wel op dat voor- en na het sporten de gangbare corona regels gelden. Deze staan hieronder nog eens vermeld onder hygiëne en algemene regels.

Protocol Komboffie

 
Het Komboffie is alleen toegankelijk voor roeiers, op:
Woensdagavond: 20:30 – 22:00
Zondagochtend: 10:30 – 12:30
 • Het Komboffie is bereikbaar via de binnentrap, probeer de leuning zo weinig mogelijk te gebruiken.
 • Gebruik de desinfecterende gel voor je handen.
 • Je bestelling kun je op de gemarkeerde plekken aan de schuine zijde van de bar opgeven.
 • Afrekenen via de consumptiekaart.
 • Binnen zijn 5 tafels voor 4 personen beschikbaar.
 • Bij mooi weer zijn er ook zitplekken op het terras te vinden.
 • De zitplekken staan op minimaal 1,5m afstand.
 • Ga niet zelf met stoelen schuiven.
 • Zet je gebruikte serviesgoed in de afwasbak bij de uitgang.
 • Uitgang is via de buitendeur aan de Zaan naar terras.
 • Naar beneden via buitentrap.
 • Looprichting wordt aangegeven
 • Wacht in de hal als het toilet bezet is en houdt afstand van elkaar.

De bar wordt bediend door 1 van de barcommissarissen (Barbara, Jan, Jeannette, Mark, Pamela, Sandra of Vivian). De leden van de barcommissie zorgen ervoor dat zij persoonlijke hygiëne nastreven.

Afschrijven van boten

Voordat je komt roeien moet je een boot afschrijven via de besloten leden-pagina van onze website. Hierop is ook een overzicht van de reeds afgeschreven boten te vinden.

Het hoofddoel van het afschrijfsysteem is om overzicht te houden over wie op welk tijdstip kwam/komt roeien. Dit is ook een eis in het protocol van de KNRB. Daarnaast helpt het afschrijfsysteem om onze vloot optimaal te gebruiken. Wij streven ernaar dat iedereen minstens 1 keer per week kan komen roeien en hiervoor een boot naar keuze kan reserveren. Als er 24 uur van te voren nog boten vrij te reserveren zijn, dan mag ieder lid hiervan gebruik maken, mits de juiste bevoegdheid is behaald.

We schrijven per boot/boottype af in tijdsblokken. We maken onderscheid in twee soorten tijdsblokken

 • Toegewezen blokken
 • Vrije blokken

Toegewezen blokken

Op de toegewezen blokken is een deel van de boten toegewezen aan vaste ploegen op vaste tijden.  Een lijst van tijden en ploegnamen is te vinden op de besloten leden-pagina.

Ploegen moeten de aan hun toegewezen boot nog wel afschrijven. Dit kan tot 24 uur van te voren. Indien de boot dan nog niet is afgeschreven dan mag de boot ook door andere ploegen worden afgeschreven, indien de juiste bevoegdheid hiervoor is behaald. Op deze manier willen we bereiken dat een zo groot mogelijk deel van de vloot voor iedereen beschikbaar is.

Let op: niet alle boten op de toegewezen blokken zijn daadwerkelijk toegewezen aan een ploeg. Deze boten kunnen dan ook op dezelfde manier worden afgeschreven als tijdens de vrije blokken.

Tijdens de toegewezen blokken is er steeds een coco (corona-coördinator) aanwezig op de vereniging. Zie verder de afschrijfpagina voor de namen van de Coco’s.

Vrije blokken

Op de vrije blokken kun je boten vanaf 1 week van te voren afschrijven. We willen jullie vragen om 1 boot per week af te schrijven zodat alle leden de kans hebben om gebruik te maken van onze vloot. Indien 24 uur van te voren een boot nog niet is afgeschreven dan kun je een extra tijdsblok afschrijven. Het is mogelijk om meerdere vrije blokken achter elkaar te reserveren zodat een wat langere training of roeitocht kan worden ondernomen.

Hygiëne- en algemene regels

Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand en we houden ons aan de algemene regels van de RIVM.

 • Was je handen bij binnenkomst zorgvuldig met desinfecterende gel en/of water en zeep.
 • Als je niet roeit, houd dan altijd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kom niet naar de vereniging als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Kom niet naar de vereniging als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Kom niet naar de vereniging als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,hoesten, benauwdheid of koorts.
 • In en om het gebouw zijn richtingspijlen en andere aanwijzingen aangebracht, volg deze ook.
 • Kom kort voordat je een boot hebt afgeschreven zodat je niet lang hoeft te wachten om je boot naar buiten te brengen.
 • Vraag iemand om het puntje van de skiff te tillen. Gezien de lengte van een skiff is er voldoende afstand.
 • Leg de boten aan hetzelfde vlot zodanig neer dat er altijd meer dan 1,50 meter afstand tussen de personen is.
 • Als de vlotten bezet zijn dan moet je je opstellen in wachtvakken bij de loods aan de kant van de Havenstraat. Deze wachtvakken zijn gemarkeerd.
 • Vertrek zo snel mogelijk, zodat anderen ook hun boot in het water kunnen leggen. Stellen van de voetborden graag op het water, zeker als andere leden staan te wachten. Laat daarom de ervaren roeiers voorgaan, zij kunnen stellen op het water.
 • Kom op tijd terug zodat de boot op tijd kan worden overgenomen (als de boot is afgeschreven).
 • Als de boot wordt overgenomen, maak dan eerst het bankje, de boorden waar je de boot hebt vastgepakt, de schoenen en de riemen schoon met desinfecterende vloeistof. Dit is in de loods aanwezig.
 • Was je handen na het roeien zorgvuldig met desinfecterende gel en/of water en zeep.
 • Ergometeren is toegestaan, mits de ergometers op een afstand van 1,5 meter staan. Het heeft de voorkeur om de ergometers buiten te gebruiken.

Protocol voor de roeier

 1. Schrijf een boot af via de website voordat je naar de vereniging komt
 2. Houdt bij het afschrijven van de boot rekening met je bevoegdheid
 3. Je mag één boot 7 dagen van te voren afschrijven en verder mag je vanaf 24 uur van te voren iedere boot afschrijven.
 4. Lees voordat je naar de vereniging komt nogmaals de Hygiëne- en algemene regels.
 5. Ga na of er genoeg ruimte aan het vlot is, als dit niet het geval is, wacht dan in de opstelruimte langs de loods.
 6. Vertrek zo snel mogelijk van het vlot, en indien je dit beheerst, stel de boot op het water zodat je ruimte vrijmaakt voor anderen.
 7. Als je terugkomt en de vlotten zijn bezet, wacht dan op het water
 8. Reinig de boot op alle onderdelen die je hebt aangeraakt
 9. Leg de boot terug als deze niet wordt overgenomen

Communicatie

 • De regels worden ook gepubliceerd op de website van de vereniging.
 • Op de website voor leden komt een overzicht van de tijdsblokken
 • Op de website voor leden kun je boten afschrijven. Het wachtwoord voor deze besloten website is eerder verstuurd in de nieuwsbrief van maart 2020.
 • Aanspreekpunt voor de gemeente Zaanstad is de voorzitter van ZZV-afdeling roeien: Tony Bervoets (voorzitter.roeien@zzv-watersport.nl)

Slapstick: Corona-maatregelen op de roeivereniging (2020/2021)