Er heeft zich slechts 1 vereniging aangemeld voor onze Sprint Regatta van 21 mei, met 2 teams. Vanuit onze eigen vereniging hebben we 6 deelnemende teams. Dat is te weinig om de verdere organisatie van een volledige Sprint Regatta verder uit te voeren. We zullen deze 8 teams uitnodigen voor een onderlinge wedstrijd die plaats zal vinden op zaterdag 21 mei tussen 09.00 – 12.00 uur. We zullen ons beraden om de Sprint Regatta alsnog te organiseren in het najaar, maar gaan nu eerst verder met de voorbereidingen voor de onderlinge wedstrijd.

Aangepast programma
We starten iedere 10 minuten 2 x een C4; Het eerste blok start om 09.00 uur
Het tweede blok start om 10.00 uur. Er is dus ongeveer 20 minuten rust tussen de blokken.
Het ergometerblok start om 11.00 uur, iedere 5 minuten 4 ergometers