Skip to main content

De Zaanlandsche Zeil Vereeniging is in 1882 opgericht. In 1928 werd de jachthaven aan de Havenstraat geopend. Vanaf 1935 wordt er vanuit de Havenstraat ook geroeid. In 1969 wordt onze jachthaven in West-Knollendam in gebruik genomen. West-Knollendam is geschikter voor Zeil- en Motorboten en daar liggen dan ook vele van onze leden. We hebben daarnaast overigens ook nog leden die een ligplaats hebben in andere havens. De roei-activiteiten vinden nog steeds plaats vanuit de Havenstraat. ‘t Komboffie is de naam van ons gemeenschappelijke clubhuis aan de Havenstraat.

Algemeen bestuur

Frouk Segaar | Voorzitter

voorzitter@zzv-watersport.nl

Frouk SegaarUit het bouwjaar ’51. Geboren in de gemeente Zandvoort, werd ik als kind van geboorte af door mijn ouders op hun botter(jacht) Pieternella. Mijn liefde voor de watersport, maar ook het ontzag voor de zee, moet ik dus met de paplepel hebben meegekregen.
De botter werd in mijn 12e levensjaar verkocht, maar via de waterpadvinderij en de KR en ZV het Spaarne, maakte ik kennis met roeien en roeiwedstrijden, waaronder die georganiseerd door de Zaanlandsche op de Voorzaan.

Aan het eind van de jaren ’60 ging ik wedstrijdzeilen in mijn Vaurien, leerde er mijn echtgenoot Rien Segaar kennen, we gingen wonen in Krommenie en na de geboorte van onze zoons werd mij gevraagd namens de ZZV plaats te nemen in het Comité Alkmaardermeer. Ik werd lid, bestuurslid binnenwater en vertegenwoordiger in het CAM. Na de geboorte van onze zoons ben ik gestopt met het actieve wedstrijdzeilen en ben de wedstrijdorganisatie ingegaan. Eerst bij de KZ en RV Hollandia in Medemblik, waar ik op dat gebied sinds 1973 actief comité lid ben, heb ik heel erg veel ervaren en geleerd. Sinds begin jaren negentig ben ik nationaal wedstrijdleider in de zeilsport. Midden jaren ’90 ben ik op verzoek van het toenmalige bestuur van de ZZV les gaan geven in de Optimist. In 1999 Kreeg ik mijn eigen boot, de StoreTroll.

Na het plotseling overlijden in 2005 van Rien, op weg naar een WK in de Solingklasse in Italië, werd mij gevraagd het voorzitterschap van de ZZV over te nemen van voorzitter Hans Veenswijk.

Ik heb 2 verslavingen:
1. het zeil- en wedstrijdwater en alles wat daarmee samenhangt.
2. ik ben schipper voor de Stichting Vaarwens op hun gelijknamig schip “Vaarwens”.

Het is met veel liefde en gevoel voor traditie dat ik thans voorzitter mag zijn van het algemeen bestuur van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging, één van de oudste watersport verenigingen van ons land.

Jan Borsboom | Penningmeester

penningmeester@zzv-watersport.nl

janbLid van de ZZV sinds 1989 toen ik het lidmaatschap van mijn overleden vader overnam. Trotse eigenaar van Sampy II, een polyester motorjacht van 9 meter met al jaren als thuis de ZZV jachthaven West-Knollendam.
In 2002 als penningmeester van de afdeling Jachthaven ZZV aangetreden als opvolger van Piet Mars. In 2009 kwam hier het Algemeen penningmeesterschap bij, wat tevens inhield dat ik bestuurslid/penningmeester van de Zeil- en motorbootafdeling werd.
Omdat de Zaanlandsche Zeilvereeniging jaren geleden na het invoeren van 3 afdelingen (Zeil-Motor, West-Knollendam en Roeien) meerdere dubbelfuncties hield was de stap naar Algemeen penningmeester niet vreemd. Zowel leden van de Zeil-Motor als Jachthaven dragen af aan het Watersportverbond, terwijl de Roeiers zijn aangesloten bij de Roeibond. Daarmee is de verwevenheid verklaard.
Kennis en ervaring in mijn werk, tegenwoordig als Proposal Manager, kan ik prima gebruiken als penningmeester/bestuurslid van de ZZV. Een combinatie van financieel, technisch en organisatorisch vormt een mooi palet aan uitdagingen.
Drukte leidde er de laatste jaren toe dat ik te kort van mijn boot kon genieten. Voor de komende jaren wil ik er weer vaker op uit trekken. Mijn activiteiten bij de ZZV worden in grote mate bepaald door de betalingen van lidmaatschap en stalling, waarbij noodzakelijke aanmaningen helaas de minst interessante activiteit vormt. De leukste uitdaging is het opstellen van de jaarcijfers en natuurlijk de goedkeuring in de Afdeling en Algemene Vergadering. Ik hoop nog jaren mijn bijdrage aan de ZZV te (kunnen) leveren samen met mijn enthousiaste medebestuurders en trouwe vrijwilligers.

Frank Cappelle | Voorzitter Afdeling Zeil- & Motorboot

voorzitter.zeilenmotorboot@zzv-watersport.nl

Tony Bervoets | Voorzitter Afdeling Roeien

voorzitter.roeien@zzv-watersport.nl

Roeien verleer je nooit. Na een tussenperiode van 20 jaar heb ik de slag weer te pakken bij ZZV. Vooral roei-marathons hebben mijn speciale aandacht. En ik vind het leuk om met iedereen te roeien. Ik wens dat iedereen het naar zijn zin heeft bij ZZV en hoor het graag als we dingen kunnen verbeteren.

Nieuws

25 mei 2023

Erelidmaatschap Sandra de Wit

18 mei 2022

Erelidmaatschap Andrew Zaal

21 april 2022

Invoering Watertoeristenbelasting gemeente Zaanstad van de baan

2 januari 2021

Nieuwjaarstoespraak 2021

13 oktober 2020

Digitale ALV 2020 afgerond

3 maart 2020

Nieuwe website live

8 mei 2019

Algemene leden vergadering 2019

Structuur van de vereniging

Zaanlandsche Zeil Vereeniging
Algemeen Bestuur
Algemene Ledenvergadering
Verantwoordelijkheid/ activiteiten
 • Algehele verantwoording
 • Coördinatie tussen afdelingen
 • Contact met overheden
 • Externe financiering
 • Havenmeester West Knollendam
 • Totaal roerend- en onroerend goed
Zeil- & Motorboot afdeling
Afdelingsbestuur
Afdelingsvergadering
 
  leden
  Zeil- & Motorboot- of gezinsleden, combinatie zeil-/ roeileden en begunstigers behorende bij de Zeil- & Motorboot afdeling
  Gebouw/terrein
  Jachthaven West-Knollendam (Oppertje)
Het Eiland “de Nes”
  Verantwoordelijkheid/ activiteiten
 
 • Aansturing havenmeester
 • Beheer opstallen, haventerrein, haven, steigers
 • Beheer eiland “de Nes”
 • Materiaal, materieel
 • Evenementen
 • Jachthaven gerelateerde activiteiten
 • Ledenadministratie/ contributie
Roeiafdeling
Afdelingsbestuur
Afdelingsvergadering
 
  leden
  Roei- of gezinsleden, combinatie zeil-/ roeileden en begunstigers behorende bij roeiafdeling
  Gebouw/terrein
  Jachthaven Havenstraat (Komboffie)
  Verantwoordelijkheid/ activiteiten
 
 • Beheer opstallen, haven, terrein, vlotten
 • Materiaal, materieel
 • Roei gerelateerde activiteiten
 • Ledenadministratie/ contributie

Geschiedenis

Hoe het allemaal begon.

In augustus 1850 werd de Zaanlandsche Zeil- en Roeivereeniging (ZZRV) opgericht, de voorloper van de huidige ZZV.

30 juli 1882 Oprichting van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging ten huize van de heer C. Tip te Westzaan.

1890 ZZV behoort met 6 andere watersportverenigingen tot de oprichters van de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportverenigingen, het huidige Koninklijk Nederlands Watersportverbond.

1897 De ZZV bestaat 15 jaar en dat wordt uitbundig gevierd met de Czaar Peterfeesten.

1903 Eerste zeilwedstrijden op het Alkmaardermeer.

1909 ZZV klasse wordt als nationale klasse erkend

1922 Viering van het veertig jarig bestaan

1924 Eerste jaar waarin nationale wedstrijden op het Alkmaardermeer tot vaste traditie worden verheven.

1928 Opening van de jachthaven aan de Havenstraat te Zaandam

1932 Binnen de vereniging vindt afsplitsing plaats van een groep zeilers die zich verenigen tot Zeilvereeniging de Onderlinge (ZO) met een eigen clubgebouw aan de Poel.

1935 Oprichting van de roeiafdeling op initiatief van dhr Keijzer, dhr. Oosterveld en oud voorzitter J.H. van de Stadt, de jollenloods aan de Havenstraat werd gebruikt om de roeiboten te stallen.

1942 Viering van het 60-jarig bestaan

1946 Wedstrijden op het Alkmaardermeer worden voor het eerst georganiseerd in samenwerking met Zeilvereeniging de Onderlinge en Zeil-en Watersportvereniging Uitgeest. Het Alkmaardermeer Comite (AMC, het latere CAM) wordt opgericht.

1957 Viering van het 75 jarig bestaan met o.a. nationale zeilwedstrijden op het IJsselmeer en een waterfestijn op de Voorzaan.

1965 Afschaffing van de ballotage bij de ledenwerving, in hetzelfde jaar wordt eiland De Nes eigendom van de ZZV

1969 Opening van de jachthaven in West-Knollendam door burgemeester M.J. Hille van Wormerveer.

1973 Eerste verenigingstochten naar Terschelling

1975 Opening van de nieuwe roeiloods en ’t Komboffie aan de Havenstraat door wethouder T. Van Dam.

1982 Viering 100-jarig bestaan met o.a. nationale zeilwedstrijden op het IJsselmeer, de Tullarace, een ronde en platbodem reunie op de Zaan bij de Zaanse Schans en een feestweekend op het Alkmaardermeer

1994 Viering van het 25-jarig bestaan van de jachthaven West-Knollendam.

1997 Reorganisatie van de verenigingsstructuur. De vereniging telt drie afdelingen: de zeil-en motorbootafdeling, de roeiafdeling en de jachthavenafdeling.

2001 Eerste steenlegging van clubgebouw ’t Oppertje in de jachthaven West-Knollendam door erelid Piet Mars

2007 ZZV bestaat 125 jaar en dat wordt gevierd met een roeitocht van Zaandam naar Medemblik en een zeilwedstrijd op het IJsselmeer en een diner in Kasteel Radboud te Medemblik. Ook verschijnt er een jubileumuitgave over de geschiedenis van de ZZV

2016  Sinds 2016 kent de vereniging 2 afdelingen: De Zeil- & Motorbootafdeling, inclusief de jachthaven in West Knollendam en de afdeling roeien aan de Havenstraat te Zaandam

2022 ZZV bestaat 140 jaar en dit gaan we vieren op 27 augustus 2022.