Skip to main content

De ZZV is een Zaanse watersportvereniging die voorzieningen in Zaanstad en het Alkmaardermeer biedt aan watersporters met zeil- en motorboten. Daartoe beschikken we over een goed bereikbare Jachthaven in Westknollendam (Zaanstad Noord) en een eiland waar u kunt recreëren en overnachten aan het Alkmaardermeer.  Door aansluiting bij het Watersportverbond en samenwerking in het Alkmaardermeer Comite worden de belangen van de leden behartigd en wedstrijden georganiseerd.
Ons gezellig clubhuis ’t Oppertje in Westknollendam biedt u de mogelijkheid om onder genot van een drankje en een hapje watersport en technische ervaringen of nieuwtjes uit te wisselen.

Kortom, voor iedereen is er iets passends te vinden binnen onze vereniging.

Het beheer van deze voorzieningen wordt gerealiseerd door een bestuur van de Afdeling Zeil- & Motorboot, die samen met onze havenmeester, commissies en individuele vrijwilligers het onderhoud van ons bezit verzorgd.

Bestuur

Frank Cappelle

Voorzitter zmb

Patricia Bolten

Penningmeester zmb

Jan Borsboom

Jan Borsboom

Algemeen bestuurslid zmb

Rob van Basten

Algemeen bestuurslid zmb

Frank Capelle

Frank Cappelle

Commissaris Eiland "De Nes"

Geschiedenis

Het idee van een jachthaven voor de ZZV onstond in de zestiger jaren op het eiland.
Door het eilandleven zag men in dat de vereniging een centraal punt als een haven miste. Er ontstond onder de leden het gesprek over de mogelijkheid van een eigen jachthaven aan de Zaan of het Alkmaardermeer. Door het bestuur werd een jachthavencommissie ingesteld met de welluidende naam: Commissie tot onderzoek van de mogelijkheden voor een jachthaven voor de ZZV. Deze commissie had het niet makkelijk. Ten eerste waren er weinig plekken om een jachthaven te beginnen. Bovendien zag de plaatselijke overheid dit plan niet zitten. De gemeente Wormerveer kwam met de mogelijkheid om een jachthaven bij het eiland Bloemendaal, de toenmalige vuilnisbelt van Wormerveer, aan te leggen. De commissie keek wel een beetje tegen de vuilnisbelt aan, maar volgens de toenmalige directeur gemeentewerken was dat geen probleem. De vuilnis kon wel gestort worden in de sloten die toch gedempt moesten worden in verband met de nieuwbouw in Wormerveer. Ook de gemeente Andijk vroeg de commissie met plannen te komen. Beide plannen werden aan de leden gepresenteerd. Uiteindelijk werd gekozen voor West Knollendam, omdat dat dichter bij het Alkmaardermeer was.

Het besluit was gevallen, de jachthaven in West Knollendam werd gebouwd en op 17 mei 1969 geopend door burgemeester M.J. Hille van Wormerveer. Na de opening van de jachthaven lagen er nog wel wat zeiljachten, maar het liep niet direct storm. Gelukkig kwamen er uit Wormerveer, en later alle Zaan gemeentes, mensen die een motorboot kochten en een ligplaats zochten. Na deze voorzichtige start met 70 ligplaatsen is de jachthaven langzaam verbeterd en uitgegroeid tot een pracht van een jachthaven met ruim 330 ligplaatsen en alle faciliteiten die maar wenselijk zijn.