Skip to main content

 

De najaarsvergadering van onze jachthaven zal dit jaar plaats vinden op dinsdag 15 december 2015. Aanvang 20.00 uur in ‘t Oppertje.

 

 

 

 

 

Agenda Jachthavenvergadering 15-12-2015

• Opening

• Mededelingen

• Ingekomen stukken

• Vaststelling agenda

• Notulen voorjaarsvergadering 14-4-2015

(op te vragen via voorzitter ZZV)  

 

email-icon-50x50

    Notulen opvragen

 

 

• Technische zaken

• Ligplaats/leden administratie

(voorstel betreffende voorjaarsstalling)

• Communicatie

• Vrijwilligers

   Hijsperiode    

   Kantine    

   Werkzaamheden (onderhoud)

• Bestuursverkiezing  

   Voorzitter (vacant)    

   Secretaris (vacant)    

   Penningmeester (2017) J. Borsboom    

   Ledenadministratie (2017) L. Pater    

   Technische zaken (2016) M. de Jong    

   Algemeen (2016) G. Mieldijk    

   Algemeen (vacant)  

   Algemeen (Kantine) voorstel Rik de Vries

Het bestuur stelt voor om in de najaarsvergadering naast Rik de Vries (Kantine) één of meerdere algemeen bestuursleden te benoemen. In de voorjaarsvergadering kan dan overgegaan worden op benoeming op functie waarbij F. Segaar haar functie als voorzitter Jachthaven a.i. kan overdragen.

• Financiën    

   Terugblik op lopend jaar    

   Begroting volgend jaar    

   Investeringen    

   Financieel administratiesysteem    

   Kostenontwikkeling als gevolg van pacht Gem. Zaanstad    

   Voorstel liggeld 2016    

   (verhoging i.v.m. pacht Gemeente Zaanstad)

• Rondvraag