Skip to main content
ZZV Zeil en Motorboot

Najaarsvergadering jachthaven

By 18 november 2016februari 4th, 2020No Comments
 
Op woensdag 30 november 2016 zal de jaarlijkse najaar liggers vergadering worden gehouden in ’t Oppertje te Westknollendam,  aanvang 20:00 uur.
 
Hierbij de voorlopige agenda:
 
1.      Opening / mededelingen 
2.      Notulen (op te vragen via  administratie@zzv-watersport.nl). 
3.      Ingekomen stukken. 
4.      Financiën. 
5.      Havenadministratie. 
6.      Technische zaken (tegenwoordig facilitaire zaken genoemd) 
7.      Kantine. 
8.      Havenmeester. 
9.      Bestuur mutaties.

         a.  Aftredend bestuurslid Penningmeester Jan Borsboom stelt zich weer herkiesbaar.

         b.  Bestuurslid Ellen Robben stelt zich beschikbaar o.a. als notuliste.

Mocht u zich als (tegen)kandidaat aan willen melden, dan kunt u zich bij de voorzitter tot 28 november aanmelden door een e-mail  te sturen naar j.beernink@zzv-watersport.nl of uw brief in de brievenbus van het havenkantoor te deponeren. 

10.    Rondvraag.
Indien mogelijk zien wij uw vragen graag schriftelijk voor maandag 28 november tegemoet zodat wij deze correct kunnen beantwoorden. 
11.    Sluiting.
De definitieve agenda met de notulen kunt u op administratie@zzv-watersport.nl opvragen.