Skip to main content
ZZV Zeil en Motorboot

Vrijwilligerswerk

By 3 februari 2016februari 4th, 2020No Comments

 

Klein blijk van waardering van uw voorzitter, wie de schoen past……. trekke hem aan!

 

Op ons prachtige eiland de Nes hebben diverse mensen hard gewerkt om:
De glasschade aan de starttoren, aan het eind van de winter veroorzaakt door Vandalen, te herstellen; er zijn deels nieuwe ramen geplaatst, deels de raampanelen vervangen door Trespa platen. Het geheel is nu afgedekt met schotten en weer keurig op kleur gebracht!
De storm had ook op ons eiland behoorlijk huisgehouden, niet alle bomen waren bestand tegen dit natuurgeweld en moesten het ontgelden. Hardwerkende handen hebben e.e.a weer aangepakt en op orde gebracht. Met “het schap” zijn we heftig in gesprek over de staat van onderhoud van het haventje aan de noordzijde van ons eiland. De delen zijn niet meer veilig te betreden! Het schap op haar beurt is hierover weer in discussie met de Provincie en het Rijk. We hebben te maken met historische contracten, misschien wel uit het jaar “kruik”. Het goede nieuws is toch: er wordt aan gewerkt!

 

{besps}jachthaven/Vrijwilligerswerk{/besps}

 

Ook op de jachthaven is veel werk verzet; o.a. op zaterdag 12 september 2015:
Schepen werden ontdaan van hun masten en leeggehaald voor de a.s. winterberging.
Met vereende krachten werd de wildgroei van bosschages aan de noord zijde van ons haventerrein aangepakt, en niet zonder resultaat!
Er kunnen nog meer boten gestald worden ofwel de boten kunnen iets ruimer neergezet worden voor de winterstalling.

Dat vele handen licht werk maken, is ook maar een uitdrukking waarvan de waarheid soms ver te zoeken valt. Wat uit bijgaande foto’s valt op te maken;
Er werd eendrachtig samen gewerkt.
Vrouwen staan hun mannetje.
Waar “gehakt is kan van de week verspaand worden”.
Gelukkig is er een nieuwe (jongere) generatie die ook graag meehelpt en zijn vakbekwaamheid ten dienste stelt van de vereniging!
Na gedane arbeid was het goed lunchen.

 

Mijn dank is groot aan een ieder die op deze dagen zijn takje heeft weggedragen (steentje heeft bijgedragen), zijn Trespaatje heeft vervoerd, gesjouwd en geplaatst. Hierbij natuurlijk ook dank aan hen die voor de inwendige mens hebben gezorgd.
Allen vrijwilligers!

 

De Kraan is, op een lampje en een toetertje na, weer klaar voor de winterberging.
De heftrucks en Hydro wagen weer grondig onderhouden; klaar voor de klus.
De bokken verstapeld en uit hun zomerstalling gehaald.

 

Gelukkig hebben we eerst nog het “mossel- kipshoarma- Zaanparelzangers feest op 19 september. Ik zie uit naar een winterperiode waarin behalve aan de boot, ook veel aan de vereniging ZZV gewerkt moet worden, ik hoop hierbij op veel steun van veel vrijwilligers, waarvan kunde en talenten tot op heden voor mij verborgen bleven. U allen kunt meer dan ik besef, en ik reken dan ook op uw medewerking en inzet!

 

Frouk Segaar, uw voorzitter Algemeen bestuur en voorzitter jachthaven a.i.