Skip to main content

 

De app voor de schipper: voor het vlot, veilig en slimmer varen!
RiverGuide ondersteunt bij het plannen van de reis. Tijdens de vaart geeft RiverGuide alle relevante informatie wat u onderweg tegen gaat komen. Of u nu op zoek bent naar de detailinformatie van bruggen of sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, marifoonkanaal of telefoonnummer, alles is duidelijk zichtbaar op uw scherm. Inzicht door de juiste informatie op het juiste moment.
U kunt deze APP downloaden op www.riverguide.eu 

 

De provincie Noord-Holland heeft op 1 februari een samenwerkingsovereenkomst “Blauwe Golf Verbindend” ondertekend samen met de provincie Zuid-Holland, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam en Rijkswaterstaat.
Alle betrokkenen werken nu samen en stellen nu actuele gegevens over geopende bruggen, drukte op de weg, vaarweg en beschikbare ligplaatsen in havens via het Brugmanagement Systeem (BMS) beschikbaar. Door het delen van gegevens kan er optimaal worden bediend en dat biedt grote voordelen voor schippers én weggebruikers.

Wat doet het Brug Management Systeem?
Het BMS is een technische applicatie voor brug- en sluiswachters, die op basis van verschillende informatiebronnen een optimaal tijdstip voor bediening van bruggen en sluizen genereert. De input voor dit systeem is onder andere informatie over drukte op de weg, de vaarweg, openbaar vervoer, de openingsstatus van bruggen en de geldende bedienregimes. Dit levert niet alleen een advies voor de brug- en sluiswachters op, maar vormt ook de basis voor een betere informatievoorziening richting schippers en weggebruikers.

Innovatieve dienst voor de schipper
Om schippers van informatie te voorzien over de actuele bedienmomenten op zijn route, en om de bedienmomenten af te stemmen op de drukte op de vaarweg, is er in Noord-Holland een nieuwe informatievoorziening ontwikkeld. In de app “RiverGuide Recreant” wordt een functionaliteit ingebouwd die op basis van locatie en snelheid van schepen automatisch de verwachte aankomsttijd bij een brug berekent. Deze informatie wordt doorgegeven aan het BMS. Dit wordt gebruikt als input om het optimale bedienmoment te bepalen. Via dezelfde app kunnen schippers hun route plannen en actuele informatie over bediening van bruggen en sluizen op hun route ontvangen. Simpel gezegd: een digitale vaargids voor gemak op het water. Deze nieuwe, unieke dienstverlening is naar verwachting vanaf medio april beschikbaar in de provincie Noord-Holland.

De doelstelling van deze dienstverlening is enerzijds een betere doorstroom op het water en de weg en anderzijds betrouwbare informatie voor schippers door de ontsluiting van informatie via het brugmanagementsysteem. Daarbij geldt: hoe meer schippers er gebruik maken van deze informatievoorziening via de app, hoe betrouwbaarder de informatie wordt en hoe beter de bedienadviezen worden. Op basis van de ervaringen in het vaarseizoen 2018 wordt de dienstverlening verder ontwikkeld.