Skip to main content

 

Op donderdag 28 november 2018 zal de jaarlijkse najaar liggersvergadering worden gehouden in ’t Oppertje te Westknollendam, aanvang 20:00 uur.

De voorlopige agenda heeft o.a. de volgende onderwerpen :

 

1. Opening / mededelingen.

2. Notulen van 23 november 2018 ( download ).

3. Ingekomen stukken.

4. Financiën.

5. Havenadministratie.

6. Facilitaire zaken.

7. Havenmeester.

8. Kantine.

9. Bestuur mutaties.  De termijn van Ellen Robben en Jan Borsboom loopt nu af.
     Ellen Robben stelt zich herkiesbaar en wil o.a. het notuleren weer op zich nemen.
    Het bestuur stelt u voor Ellen Robben als bestuurslid Zeil & Motorboot te
    herbenoemen.
     Jan Borsboom wil het na 18 jaar penningmeesterschap wat rustiger aan gaan doen
    en stelt zich niet meer verkiesbaar als afdelingspenningmeester.
    Het bestuur heeft hem verzocht wel lid van het afdeling Zeil & Motorboot bestuur te
    willen blijven.
     Het bestuur stelt u voor om Jan Borsboom tot algemeen (allround) lid binnen het
    Zeil & Motorboot bestuur te benoemen.
     Wij mogen drie kandidaat bestuursleden voor de afdeling Zeil & Motorboot
    verwelkomen.
     Wij willen u voorstellen om Lex Koning als bestuurslid en als de nieuwe
    penningmeester van de afdeling Zeil & Motorboot te benoemen.
     Wij willen u voorstellen om Frank Cappelle tot bestuurslid te benoemen die zich dan
    mede met ons eiland “De Nes” wil gaan bezighouden.
     Wij willen u voorstellen om Helmoed Hartman te gaan benoemen tot bestuurslid die
    zich over de leden en ligplaatsadministratie Afdeling Zeil & Motorboot zal gaan
    ontfermen.
     De vacature voor het secretariaat staat nog steeds open.
     U kunt zich als (tegen)kandidaat voor één dezer functies tot 25 november 2019 bij
    de voorzitter melden door een e-mail te sturen naar j.beernink@zzv-watersport.nl of uw
    schriftelijke aanmelding in de wit metalen brievenbus in de entreehal van het
    havengebouw te deponeren.

10. Rondvraag. Wij zien uw vragen graag schriftelijk voor 25 november 2019 tegemoet, zodat wij tijd hebben deze tijdens de vergadering direct/correct te kunnen beantwoorden.