Afgelopen week hebben diverse leden van het mooie weer gebruik gemaakt
om onderhoud te plegen aan hun boot en deze weer gereed te maken voor het
zomerseizoen.
Om misverstanden te voorkomen:
In de afgelopen liggersvergadering (afdelingsvergadering) is betreffende het
schuurbeleid winterstalling afgesproken dat “Schuren met afzuiging” onbeperkt
is toegestaan van 1 oktober tot 1 maart.
Vanaf 1 maart tot 15 maart alleen van 7.00 uur tot 12 uur, waarna in de middag
veilig kan worden geschilderd.

 

Omdat het inhijsen pas op maandag 1 april 2019 aanvangt en 15 maart 2019
juist net voor het weekeinde valt wordt aan de wens van leden voldaan om het
schuren met afzuiging toe te staan van 1 maart tot en met zondag 17 maart
van 7.00 tot 12 uur.
Overigens blijven alle reglementen van kracht, met andere woorden voorkom
overlast voor uw mede booteigenaren door onder andere afscherming en/of
goede afzuiging toe te passen