Skip to main content
ZZV Zeil en Motorboot

Zuiveringsinstallatie aan boord

By 1 mei 2019februari 4th, 2020No Comments

 

ZUIVERINGSINSTALLATIE VOOR ONTLASTING VERPLICHT AAN BOORD

 

DEN HAAG- Als het aan minister Van Nieuwenhuizen ligt dan zullen eigenaren van pleziervaartuigen die geen vuilwatertank aan boord hebben, verplicht een zuiveringsinstallatie moeten aanschaffen als ze onlasting willen lozen op het oppervlakte water.
Sinds 2009 is het verboden om ongezuiverd toiletwater te lozen, maar deze regel wordt volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘op grote schaal’ overtreden. ,,Lozing vindt via een afsluitklep onder het wateroppervlak plaats, en dus is dit vrijwel onzichtbaar en is het verbod nauwelijks te handhaven.’’
De lozingen in oppervlaktewater leveren volgens de minister een gezondheidsrisico op voor de mensen die daarin recreëren. Daarom moet de afsluitklep/kraan verzegeld worden, zodat direct lozen in het oppervlakte water niet meer mogelijk is. Alleen bij speciale afzuiginstallaties op onder meer jachthavens kunnen de tanks dan nog geleegd worden.

Kostenplaatje
Eigenaren van pleziervaartuigen die geen vuilwatertank aan boord hebben worden nu gedwongen een zuiveringsvoorziening te laten installeren. Het kostenplaatje: ongeveer 2500 euro per installatie. Naar verwachting zal dit alternatief door velen als aantrekkelijk worden beschouwd, onder meer omdat de opslagtank veel ruimte inneemt, extra ballast vormt en soms geuren verspreidt, of omdat men knelpunten ervaart met het gebruik van de ontvangstinstallaties in jachthavens. Aldus het ministerie.
Het besluit is het directe gevolg van een motie die D66 Kamerlid Tjeerd de Groot eind vorig jaar indiende. Watersport-TV sprak na goedkeuring van zijn motie toen met De Groot. Het interview deed onder booteigenaren veel stof opwaaien. Minister Van Nieuwenhuizen; ,,Dit besluit dat media 2019 moet ingaan zal naar verwachting leiden tot een vermindering van lozingen van ongezuiverd toiletwater in oppervlaktewater, hetgeen weer positief is voor de gezondheid van degenen die in dat oppervlaktewater zwemmen.’’
Er zijn overigens in Nederland nog geen zuiveringsinstallaties voor toiletwater aan boord van pleziervaartuigen verkrijgbaar. Volgens het ministerie omdat er momenteel nog geen vraag naar is.

Terughoudend
Fabrikanten en leveranciers van zuiveringsvoorzieningen voor toiletwater krijgen met de regeling de mogelijkheid om apparatuur op de markt te brengen. Dit onder de voorwaarde dat het gezuiverde water voldoet aan de Europese normen voor zwemwater en voor de apparatuur een typegoedkeuring is afgegeven, zoals beschreven in de regeling.
Fabrikanten lijken vooralsnog terughoudend te zijn. Het verkrijgen van een typegoedkeuring zal tussen de 40.000 tot 50.000 euro kosten. Daarnaast lijkt de branche eerst meer duidelijkheid te willen over de eisen waaraan installaties moeten voldoen. Anderzijds de inhoud van de regelgeving.
Bron watersport-tv