Skip to main content

Geachte leden,

In ons schrijven van 31 januari 2020 beloofde ik u nader te informeren m.b.t. de havenmeester op onze jachtaven in west Knollendam.

Het verheugt me u te kunnen melden dat we erin geslaagd zijn een nieuwe havenmeester voor onze jachthaven te vinden. Zijn naam is Rob Blanker en hij zal per 1 april 2020 aan de slag gaan. Rob wil zich graag aan u voorstellen en op onze site zult u een post vinden waarin hij meer over zichzelf vertelt. Rob zal ook zijn intrek nemen in de “dienstwoning” op onze jachthaven, samen met zijn partner Nicola. Wij zien uit naar een hele goede samenwerking. U zult Rob op onze haven tegenkomen, wees zuinig op uzelf en ons allen en respecteer de door de overheid opgelegde maatregelen.

Namens u allen heten wij Rob van harte welkom!

Graag maken wij hierbij gebruik van de mogelijkheid u te informeren omtrent onze ALV die op de agenda staat voor 12 mei 2020.
Dit stelt ons voor een probleem, want de statuten schrijven voor dat vóór 1 juli een ALV gehouden moet worden. Echter, vanwege de onduidelijke situatie van het moment zijn er meerdere praktische redenen waardoor het niet mogelijk is om binnen de statutaire termijn een ALV te organiseren. De wettelijke vangnetbepaling hiervoor wordt gegeven door artikel 2.8 BW “een krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.”.
Zodra duidelijk is dat de “corona maatregelen” definitief zijn ingetrokken en het mogelijk is een ALV te organiseren zullen wij een nieuwe datum daarvoor bepalen en u tijdig uitnodigen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, raden wij u aan onze website www.zzvwatersport.nl regelmatig te bezoeken om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op onze vereniging en haar locaties.

Vooruitziend naar de toekomst adviseren wij u allen houd afstand, pas op uzelf en blijf gezond!


Namens het Algemeen bestuur ZZV,

Voorzitter