Beste leden,

Het lijkt me nuttig en noodzakelijk het onderstaande aan u te melden.
Alweer vijf jaar geleden heb ik me als vrijwilliger voor het Zeil- en Motorbootbestuur opgegeven.
Na een korte inwerkperiode binnen het bestuur, werd ik tot voorzitter gekozen.
Als ik op de afgelopen periode terugkijk kan ik u verzekeren dat het soms echt heftig was maar ook heel leerzaam en heb het voorzitterschap met plezier gedaan.
In de loop der jaren zijn er in de samenstelling van het bestuur diverse wisselingen geweest.
Uiteraard moest men dan eerst weer even aan elkaar wennen maar we hebben ook perioden gehad dat het aantal bestuursleden soms wel heel mager was.
In de periode dat Willem Blom met pensioen zou gaan en we op zoek moesten naar een nieuwe havenmeester bestond het gehele bestuur uit slechts 4 personen.
Er is in die periode echt heel veel werk door een zeer beperkt aantal personen verricht waardoor dit alles bij elkaar een heel drukke maar ook heel boeiende periode is geweest.
Inmiddels is het bestuur uitgebreid tot 7 personen met ieder weer een eigen inbreng en visie op het gehele jachthavengebeuren.
Met zoveel hoofden en zinnen blijkt het nu nodig een andere voorzitter te zoeken en leg ik mijn voorzitterschap neer.

Hierbij wens ik u een mooi vaarseizoen in 2021 toe vergezeld van een hartelijke groet van Johan Beernink.

Wormerveer, 11 januari 2021.