Skip to main content

Tijdens de ledenbijeenkomst op dinsdag 10 mei 2022 is Henk v.d. Bos benoemd tot lid van verdienste.
Er waren een goed aantal leden naar deze avond gekomen waarop het bestuur opening gaf van de stand van zake. Er werd uiteengezet wat er de afgelopen jaren was gedaan aan haven en vereniging. Er werden financiële cijfers getoond op het grote scherm en er konden vragen worden gesteld. Ook werd uitgelegd dat er wordt gedacht de vereniging te splitsen en daarmee de financiële verantwoordelijkheid bij de afdelingen zelf te leggen. Op 17 mei is er dan een Algemene Leden Vergadering zal de leden gevraagd worden hierover hun mening naar voren te brengen en het algemeen bestuur wil de vergadering toestemming vragen hier nader onderzoek naar te doen. Het hele proces zal wel 2 á 3 jaar vergen voordat het rond kan zijn.
Ook werd aandacht besteed aan het achterlaten van “zwerfvuil” het aanspreken van de havenmeester het inlaten van auto’s van gasten op ons parkeerterrein en algemene omgangsnormen. Vanuit de zaal werd aandacht gevraagd voor het gebruik en uitbreidingen de parkeerplaatsen voor minder validen.
Tot slot werd een ieder aangemoedigd om de 17e mei naar de ALV op onze lokatie roeien te komen.