Skip to main content

ZZV-roeien is in 1935 ontstaan als afdeling van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging (sinds 1882). Onze afdeling heeft ongeveer 150 leden. Alle leden helpen de vereniging bij coachen, materiaal-avonden, bardiensten of bestuurstaken. In de winterperiode zijn er extra openingsavonden van ons prachtige clubhuis, het Komboffie, om samen te komen voor gezelligheids- of informatie-avonden.

Over ons

ZZV staat voor Zaanlandsche Zeil Vereeniging. Tot 1935 was het uitsluitend een zeilvereniging, vandaar de naam. In november 1935 werd de roeiafdeling opgericht door de heren Jac. Keijzer, J.D. Oosterveld en H. van de Stadt. Het werd een succes: in 1936 waren er 46 leden; een jaar later 98; met als hoogtepunt in 1942 met 238 leden! Om jongeren destijds kennis te laten maken met de roeisport (die zeker in die tijd bekend stond als elitair) was er ook een afdeling schoolroeien opgericht, die zich vanaf 1937 voornamelijk richtte op leerlingen van het Zaanlands lyceum. In 1939 sloot de roeiafdeling zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond.

Vanaf 1937 werden er jaarlijks roeiwedstrijden op de Voorzaan gehouden; eerst in september, later in mei. Ook in de oorlogsjaren werd er geroeid en wedstrijden georganiseerd (behalve in 1944). Het botentransport werd problematisch en zo kwam men op het idee om zelf de boten vanaf de deelnemende vereniging (meestal uit het westen, soms ook elders in Nederland)

in etappes over te varen naar de ZZV. Schematisch stelde dit een ster voor met ZZV als middelpunt. In Zaandam kreeg men een feestelijk onthaal en er werd ’s avonds gedineerd in een of ander restaurant, wat in die dagen een waar feest moet zijn geweest. Deze tochten werden gehouden van 1943 t/m 1949.

ZZV begon zelf met de bescheiden som van fl.1300,- waarvoor enkele tweedehands boten werden gekocht. De allereerste, een gladde wedstrijdvier, heette toepasselijk Number One. Voorts een maasvier (brede oefenboot), een wherry en een skiff. Naarmate de club groeide, kon ook meer en nieuw materiaal worden aangeschaft. Ook de oude jachthaven moest aan de groeiende roeiafdeling worden aangepast.

1946

1946 Instappen in een stuurmanloze vier: Huib van de Stadt, Piet Leeuwenburg, Chris van der Ploeg, Simon de Wit en Gerrit Voorn

In 1942 werd de botenloods flink vergroot, evenals in 1958. Toen kwam er ook een kleine kantine bij, het Komboffie. Dat werd in 1969 nog wat vergroot, zodat hier vergaderd kon worden. Voordien moest men hiervoor een zaal huren bij een hotel of restaurant. Op den duur werd deze jachthaven toch te klein en het houten gebouw werd gammel. In 1974 – ’75 werd pal naast het oude gebouw een nieuw, ruimer en modern botenhuis gebouwd, dat in mei 1975 feestelijk in gebruik genomen werd.

1946

Bestuur

Tony Bervoets

Voorzitter

Roeien verleer je nooit. Na een tussenperiode van 20 jaar heb ik de slag weer te pakken bij ZZV. Vooral roei-marathons hebben mijn speciale aandacht. En ik vind het leuk om met iedereen te roeien. Ik wens dat iedereen het naar zijn zin heeft bij ZZV en hoor het graag als we dingen kunnen verbeteren.

Laurens de Wit

Commissaris Coaching

Al sinds 1978 al lid van deze mooie club. Als jeugdlid begonnen en daarna in alle boottypen en alle soorten wedstrijden geroeid. De laatste jaren voornamelijk lange afstand roeien in de vorm van marathons. Heerlijk de hele dag sporten op mooie plekjes in Nederland. Doel om hard te varen maar ook een gezellige dag met je ploeggenoten. Naast het roeien ook actief in diverse bestuursfuncties. Momenteel als commissaris roeien/coachen.

De barcommissie

Commissaris Bar

De barcommissie bestaat uit Jeanette, Jan, Barbara, Mark, Sandra, Vivian, Anja, Joke, Vera, en Judith. Namens de barcommissie neemt Anja Meerding deel in de bestuursvergaderingen van de afdeling roeien. Daarnaast is er nog een zelfstandig opererende Bijzondere Activiteiten Commissie, deze bestaat uit Vivian, Sofie, Sabine, Sylvia en Jenny.

Joy Molenaar-Bolland

Secretaris

Sinds 2023 ben ik secretaris van de roeiafdeling. Met trots vertegenwoordig ik ZZV, waar de meeste van onze vrienden rondlopen.
Geboren in een roeifamilie, ben ik op 12 jarige leeftijd begonnen in de jeugdskiff. Op 20 jarige leeftijd kwam ik naar ZZV en ontmoette daar mijn man Johan. Na een aantal jaren fanatiek wedstrijd te hebben geroeid en een korte onderbreking ben ik terug gekomen naar ZZV. Nu ben ik elk weekend roeiend of coachend te vinden langs de Voorzaan.

Richard Hietberg

Commissaris Coaching

Roei al een tijdje met heel veel plezier. Niets zo heerlijk als in een bootje over het water glijden en al je spieren aan het werk te zetten. Ik hou me bezig met nieuwe leden opvang, afroei examens en het inschrijven voor wedstrijden.

Muriël Palm

Muriël Palm

Commissaris PR

sinds april 2023

Fred Reinders

Penningmeester

Ondanks dat ik op een steenworp afstand van de roeivereniging woon heeft het nogal wat jaren geduurd voordat ik lid ben geworden. Maar toen het roeien mij eenmaal te pakken had begon het grote plezier. Met de skiff of meermansboot laag op het water ‘het water en de wal’ aanschouwen, geeft het varen een hele andere dimensie.
Naast dat ik in de zorg werk hebben cijfers altijd mijn belangstelling gehad. Sinds kort beheer ik bij deze plezierige club de ‘penningen’, mocht je hier vragen over hebben dan hoor ik het graag.

Jan Willem Hagendoorn

Commissaris Jeugd

Ik heb vanaf mijn 15e een aantal jaar als jeugdlid bij ZZV geroeid. Later ben ik verhuisd naar Amsterdam en heb daar nooit meer een riem aangeraakt. Tot nu 25 jaar later, ben ik weer woonachtig in Zaandam en roei ik weer sinds 2019 op de Zaan bij ZZV, de club die nog net zo gezellig en betrokken is als vroeger.
Vanaf 2020 vervul ik met plezier de rol van jeugdcommissaris bij ZZV en samen met een team van jeugdcoaches zetten wij ons in voor de roeiontwikkeling en natuurlijk het roeiplezier binnen de jeugdafdeling. En ben ik blij te kunnen bijdragen aan de toekomst van ZZV. Roeien jong geleerd verleer je immers nooit meer!

Eric Zwart

Commissaris Materiaal

Er is mij gevraagd om een stukje over mij zelf te vertellen. Dus ga er maar even voor zitten. Ik ben de nieuwe materiaal commissaris, Lid sinds december 1974. Na enige jaren wedstrijd geroeid te hebben in een boord vier. Overgestapt naar de nieuwe 8 aangeschaft in 1978 de Wil die wij dan ook mochten voorroeien. In de latere jaren ben ik nog 8 jaar materiaal commissaris geweest. Wat ik toen al leuk vond. Maar je moet een ander ook de mogelijk geven om dit te doen. Ook vind ik wedstrijdroeien en lange afstanden leuk. Na 12 X de ringvaart (100 km) geroeid te hebben, misschien nog 1x in de skiff. Gaan we gewoon vrolijk verder zolang het lichaam meewerkt. Verder hoop ik dat we gezamenlijk er nog steeds een gezellige en leuke vereniging van blijven maken.

Joost Pielkenrood

Commissaris Gebouw

Als commissaris gebouw draag ik samen met commissielid Bert Dalmolen zorg voor het onderhoud van het clubgebouw aan de Havenstraat te Zaandam. Het gebouw dateert uit 1975 en is een ontwerp van de bekende Zaanse architect Wim van der Lingen. Het is leuk om samen met Bert er voor te zorgen het gebouw aan de buitenkant in een zo authentiek mogelijke staat te houden. Maar achter de schermen werken we hard aan de broodnodige modernisering van het gebouw om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
Naast het roeien ben ik ook actief als zeiler en zodoende ook lid van de zeil / motorbootafdeling, kortom ik ben een ZZV-er in hart en nieren.

Hans van Ruler

Hans van Ruler

Commissaris Veiligheid

Als commissaris veiligheid probeer ik te voorkomen dat er ongevallen plaatsvinden, vooral op het water maar ook in of rondom het gebouw. Dit doe ik onder andere door het organiseren van theorieavonden, die meestal worden gekoppeld aan het afroeien. Tijdens zo’n theorieavond probeer ik de vaarregels en gevaren op het water onder de aandacht te brengen. Mocht er toch een ongeval gebeuren, probeer ik samen met het bestuur maatregelen te nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Ik ben tevens de contactpersoon voor de KNRB op het gebied van veiligheid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontact persoon ZZV-roeien

bron: KNRB
De KNRB heeft in 2015 een vertrouwenscontactpersoon (VCP) i.p.v. vertrouwenspersoon benoemd en stimuleert vanaf november 2015 ook verenigingen om een VCP te benoemen.

Achtergrond

In de loop van de afgelopen jaren is de taak binnen bonden en verenigingen gewijzigd en het inzicht over taakverdeling bonden/verenigingen en NOC*NSF veranderd. Een vertrouwenspersoon (VP) kan en mag maar één partij in een zaak ondersteunen en adviseren. Dit om belangenverstrengeling en partijdigheid te voorkomen. Verenigingen zouden bij een zaak dan minimaal 3 vertrouwenspersonen in “dienst” moeten hebben. Eén voor de melder, de beschuldigde en één voor de (verenigings)bestuurders. Daarnaast blijkt het voor vrijwillige vertrouwenspersonen vaak lastig om de taak goed uit te kunnen voeren, omdat het aantal keren optreden beperkt is. NOC-NSF heeft besloten de taken te scheiden en zelf een poule van vertrouwenspersonen ter beschikking te stellen voor de sport en een vertrouwenspunt in te richten. De sportbonden en verenigingen richten zich op een VCP’s i.p.v. vertrouwenspersonen.

Achtergrond informatie

Landelijk beleid van de sportbonden m.b.t. seksuele intimidatie / ongewenste omgangsvormen op initiatief van NOC*NSF.

 • Uniform tuchtreglement voor alle sportbonden
 • Uitvoering tuchtrechtspraak op bondsniveau ( o.a. KNRB) of ISR
 • Gesanctioneerde wordt opgenomen in landelijk registratie systeem seksuele intimidatie
 • VCP bij iedere bond en lokaal bij verenigingen of cluster van verenigingen
 • VCP werkt conform protocol
 • Toolkit “sociaal vellige sportomgeving ”voor besturen van verenigingen.

Vertrouwenspersoon NOC*NSF

 • Adviseur voor bestuur van verenigen en bond
 • Vertrouwenspersoon voor melder
 • Vertrouwenspersoon voor beschuldigde
 • Vertrouwenspersoon voor bestuur
 • Ze hebben inhoudelijk geen contact met elkaar

Vertrouwenscontactpersoon  (VCP) bond en verenigingen

 • Eerste opvang bij een melding
 • Verwijst door
 • Rapporteert aan bestuur (eventueel anoniem)

Protocol ongewenst gedrag

Sofie Bonekamp

Sofie Bonekamp

Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Sofie Bonekamp en woon in Zaandam. Sinds 2002 ben ik actief lid van onze gezellige roeivereniging. Ik ben een tijd secretaris en later jeugdcommissaris geweest in het roeibestuur. Een aantal seizoenen heb ik de jeugd gecoacht. Inmiddels coach ik alweer twee jaar met veel plezier een damesploegje op zondag. In het werkende leven werk ik alweer sinds het voorjaar van 2007 bij de Politie Nederland. Sinds de zomer van 2018 werk ik bij de Politie Eenheid Den Haag als Teamchef Planning & Capaciteitsmanagement.
Sinds 4 jaar ben ik de vertrouwenscontactpersoon van onze roeivereniging. Gelukkig ben ik nog maar 1x in actie gekomen, maar dat kan ook betekenen dat mensen niet weten dat ik de VCP ben. Heb je te maken (gehad) met seksuele intimidatie / ongewenste omgangsvormen, of voel je je om een andere reden niet veilig in onze vereniging, kom alsjeblieft naar mij toe. Ik help je graag door naar je te luisteren en met je mee te denken over oplossingen of om je door te verwijzen.

Materiaalcommissie

De materiaalcommissie bestaat uit materiaal-commissaris-vloot, Eric Zwart en materiaal-commissaris-gebouw, Joost Pielkenrood en 7 commissie leden:

Elly Ekkel, Hans Bonekamp, Eric Zwart, Jeroen Venderbosch, Jan Zwart, Joachim van Osch, Andrew Zaal en Bert Dalmolen.

De commissie zorgt voor zowel de boten als het gebouw en komt minimaal een keer per week bij elkaar. Ook wordt er tussendoor individueel geklust als dat nodig is. Iedereen heeft zo zijn eigen specialiteit zodat er veel zelf gedaan kan worden.

Bij grotere klussen doen wij ook een beroep op de overige leden om ook die klus te kunnen klaren.

Botenbestand

Skiffs
Type Naam Bouwer materiaal Gebruik klasse (kg) Status
1x Cent Empacher Kunststof Jeugd 50
1x Heegermeer Hasle Kunststof Jeugd 50
1x Juffer Hasle Kunststof Jeugd 50
1x Schoolmeester Hasle Kunststof Jeugd 50
1x Jonker Hasle Kunststof S2 75
1x Huisman Wintech Kunststof S2 75
1x Gekroonde Poelenburg  Wintech Kunststof S2 85
1x Jonge Schaap Jan Dekker Kunststof/kevlar S2 60
1x De Zoeker Wintech Kunststof/kevlar S2 105
1x Kat Hasle Kunststof S2 75
1x Greet Carbocraft Kunststof/carbon S4 80
1x Gees S4 70
1x Grootvorst Jan Dekker Kunststof/kevlar S4 100
1x Jan Jan Dekker Kunststof/kevlar S4 70
1x Maria Laan Vega Kunststof/kevlar S4 65
1x Otter Vega Kunststof/kevlar S4 80
1x Prepara Fillipi Kunststof/kevlar S4 Beschermd
Ov1x Koek Heuvelman Hout S2
1x De Hoop Wintech Kunststof/kevlar S2 115

Dubbel Twee

Type Naam Bouwer materiaal Gebruik klasse (kg) Status
2x Double Dutch Hasle Kunststof Jeugd 50
2x Tweespan Hasle Kunststof S2 75
2x De Blauwe Arend Carbocraft Kunststof/carbon S2 75
2x ZZ-Twee Janousek Kunststof/kevlar S4 80
2x Piet Mars Filippi Kunststof/kevlar S4 Beschermd
2x Imca Marina Vega Kunststof/kevlar S4 80
2+ Simon Heuvelman Hout S3 80
D2x Snip Busman Hout S1 75
C2- Kuiken Wiersma Kunststof/kevlar S1 75
C2x+ Gouden Zalm Heuvelman Hout S1
C2x+ Miep Busman Kunststof S1
C2x+ De Liefde  C-line Kunststof/kevlar S1

Vieren

Type Naam Bouwer materiaal Gebruik klasse (kg) Status
4+ Fortuyn Karlisch Hout S3
4x+ Liesbeth Carbocraft Kunststof/carbon S4
4x+ Martin Koch Vega Kunststof/kevlar 80 Beschermd
4x+ De Vier Heemskinderen Filippi Kunststof/kevlar 70 Beschermd
4+/4x+ Aatje S & B Hout S4
4x+ De Ooijevaar Kunststof S4 75
C4+ Traanroeier Busman Hout S1
C4x+ Chris Gongriep C-line Kunststof/kevlar S1
C4x+ Eric Zwart C-line Kunststof/kevlar S1
C4x+ Iris Tangerink Wiersma Kunststof/kevlar S1
C4x+ De Jonge Dirk Wiersma Kunststof/kevlar S1

 Achten

Type Naam Bouwer materiaal Gebruik klasse (kg) Status
8+ Folkert v. Zinderen Bakker Vega Kunststof/kevlar 80 Beschermd
8+ Gerrit Carbocraft Kunststof/carbon S3 90
8+ Wil Carbocraft Kunststof/carbon S3 90

Onze roeivereniging beschikt over een uitgebreid botenbestand, waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Het overzicht geeft de volgende informatie: type boot, naam boot, bouwer van de boot, gebruikte materiaal, benodigde bevoegdheid van de roeiers(sters), gewichtsklasse (optimaal gemiddeld gewicht roeiers(sters) en of de bood een beschermde status heeft. Iedereen met de juiste bevoegdheid kan de genoemde boten gebruiken. Daarnaast zijn er een aantal “beschermde” boten bedoeld voor wedstrijdroeiers. Deze boten worden toegewezen door het bestuur.

Vlot ZZV

Barcommissie

Dat ZZV roeien bovenal een sportvereniging is neemt niet weg dat met het Komboffie het sociale aspect van de roeivereniging niet wordt vergeten. Iedere week wordt de bar gerund door een enthousiast lid van de barcommissie die samen met één van de roeiers zorgt voor een lekker kopje koffie, thee of een overheerlijke tosti. Het is een mooie plek om na het roeien, vooral ook op een mooie zomerdag of zomeravond op het terras na de fysieke inspanning nog even na te praten. Als roeilid draai je 2 of 3 keer per jaar mee in de bardienst op zaterdag of zondag. Hierbij houden we rekening met je roeitijd.

De bijzondere activiteiten commissie (BAC) organiseert door het jaar heen ook diverse activiteiten. Traditioneel beginnen we het jaar met een Nieuwjaars activiteit en in februari is de Pubquiz inmiddels traditie. In maart verzorgen we het “eten na de Head”. En in juni staat er al jaren een goed geolied team van enthousiaste vrijwilligers dat de barcommissie ondersteunt bij de jaarlijkse Sprint wedstrijden bij ZZV. In september is de barcommissie samen met veel vrijwilligers druk met de Dam tot Dam “plasactie” en het bemannen van de waterpost tijdens de Damloop by Night. Gedurende het zomerseizoen is er elke woensdagavond roeicafé waarbij na het roeien een lekker biertje of ander drankje gedronken kan worden in het Komboffie. Ook bij de opening van het seizoen in september is er altijd een leuke activiteit.

De Barcommissie bestaat uit:
Jeanette, Jan, Barbara, Mark, Sandra, Vivian, Anja, Joke, Vera, en Judith.

De Bijzondere Activiteiten Commissie bestaat uit Vivian (namens de barcommissie), Erik, Sofie en Sabin. Zij organiseren door het jaar heen leuke evenementen. Heb je leuke ideeën, neem dan contact met een van hen op of stuur een e-mail naar:

ZZV tenue

Sinds november 2021 neemt ZZV roeien roeikleding af bij Powerhousesport. Deze roeikleding is verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. We proberen bij voldoende belangstelling ca. 1 keer per jaar een bestelmoment te organiseren. Dit wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Twijfel je over de maat, pas dan even bij een van je teamgenoten.
https://www.powerhousesport.nl/zzv/