Skip to main content

Beste leden en bezoekers van de website www.zzv-watersport.nl,

15 november 2021
Toeristenbelasting omlaag door inzet regioteam  

In zowel gemeente Wijdemeren als de gemeente Zaanstad zijn voorgenomen wijzigingen ten aanzien van watertoeristenbelasting afgewezen dankzij protest van de regioteams van het Watersportverbond in samenwerking met HISWA-RECRON en de recreatiesector. In Wijdemeren was de gemeente voornemens een disproportionele verhoging van de watertoeristenbelasting in te voeren van 140%. In Zaanstad wilde de gemeente een nieuwe toeristenbelasting invoeren.

Onderstaand bericht is hiermee achterhaald en vervallen!

Op 22 januari 2021 ontvingen wij een brief van de Gemeente Zaanstad. Ook Zaanstad gaat Watertoeristenbelasting heffen.

Onder andere Bergen (NH), Dronten, Edam-Volendam, Hoorn, Medemblik en Waterland hadden al eerder deze belasting ingevoerd. De Watertoeristenbelasting is een uitbreiding of nadere invulling van de door vele gemeenten gehanteerde Toeristenbelasting. 
Vorig jaar hebben diverse betrokkenen hun bezwaren kenbaar gemaakt bij onderzoekbureau en de Gemeente Zaanstad. Deze regeling is daarna door betreffend bureau en gemeente opgesteld en op 10 november 2020 door de raad van Zaanstad aangenomen.
Voor de Zaanlandsche Zeil Vereeniging resulteert dit in het kort in het volgende:

 • Geen belasting voor ingezetenen van Zaanstad;
 • Forfait geldt voor alle vaste ligplaatsen (gemiddeld aantal overnachtingen van niet ingezetenen);
 • Verblijf is maatgevend, niet overnachting;
 • Vrijstelling voor motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;
 • Geen vrijstelling voor kinderen < 4 jaar in de verordening (verschillende gemeenten doen dat wel);
 • Geldt voor ligplaatsen te water, dus niet voor stalling (trailers en jollen op de wal);
 • Alleen toeristenbelasting voor betaald verblijf door passanten;
 • Een etmaal is van 21:00 op dag van aankomst/aanvang tot 21:00 volgende dag. Ook een gedeelte hiervan wordt beschouwd als verblijf.
 • Heffing per seizoen (aangifte door ZZV in oktober).
 • Besluit 10 nov 2020, geen uitstel voor 2021.
 • De ZZV moet een lijst bijhouden: Naam, woonplaats, datum aankomst, datum vertrek, aantal etmalen van (betaald) verblijf.
  Als gevolg hiervan zijn we gedwongen om de facturen voor zomerligplaatsen te water, van schepen met een lengte vanaf 4,00 meter, die eigendom zijn van niet ingezetenen van Zaanstad, te verhogen met Euro 75,60 voor de opgelegde Toeristenbelasting.
  Voor passanten geldt, naast het liggeld, een heffing Watertoeristenbelastng van Euro 2,00 per opvarende per etmaal.
  Het bestuur van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging betreurt dit besluit, maar de nood is duidelijk hoog bij de Gemeente Zaanstad om de begroting sluitend te krijgen met als risico dat watertoerisme in de gemeente een stevige knauw krijgt.
  Voor informatie zie de desbetreffende brief op de site van de gemeente Zaanstad, of op het internet onder “Verordening Toeristenbelasting Zaanstad”.

Bestuur Zaanlandsche Zeil Vereeniging (ZZV)